Domovská Případová studie Zlepšení efektivity prosévání práškových laků

Zlepšení efektivity prosévání práškových laků

Kvůli rychlé expanzi čínského průmyslu s průmyslovými laky jsou zaváděny přísnější předpisy na ochranu životního prostředí. Nejen že vzrostla poptávka po ekologicky šetrných lacích, ale výrobci rovněž čelí vyšším nákladům na suroviny a pracovní síly.

Při hledání inovativního a efektivního výrobního řešení tak jedna přední společnost vyrábějící laky oslovila společnost Russell Finex kvůli optimalizaci prosévání jemného prášku s cílem odstranit nečistoty způsobené materiálem, který polymeroval během předchozích výrobních procesů. Během tohoto procesu do plnicí linky prochází pouze práše se správnou velikostí částic, ale výrobci mohou narazit na problémy se zanášením síta tam, kde jemnější prášek síto zablokuje.

027323028b40388756be8d839c3dcdc3_f18561

Jedním způsobem, který výrobci laků často zkouší při řešení tohoto problému, je použití nylonových poklepávacích míčků nebo kotoučů, které pomáhají s proséváním prášku. To však může vést k poškození síta a potenciálně ke znečištění práškových laků, protože se tyto míčky opotřebovávají, čím potenciálně mohou poškodit kvalitu konečného produktu.

Jako řešení výrobce začlenil do své výrobní linky zařízení Finex Separator™ a Russell Vibrasonic® Deblinding System . Prostřednictvím ultrazvukové frekvence, která narušuje povrchové pnutí, systém pro odstranění nečistot Vibrasonic® eliminoval zanášení síta a současně také umožnil prosévání částic do velikosti až 20 mikronů. Výrobní efektivita byla dále zvýšena zkrácením odstávek nutných k čistění síta, a tím se také minimalizovala ztráta jemného prášku.

Zařízení Finex Separator™ také umožnilo výrazná zlepšení v přesnosti prosévání, kapacitě, hlučnosti a možnosti modernizace ve srovnání s tradičními separátory s pružinovým zavěšením. Tato technologie nejenom zajistila konzistentní kvalitu produktů, ale také zlepšila výrobní kapacitu a současně udržela nízké náklady.

O společnosti Russell Finex

Společnost Russell Finex byla založena v roce 1934, takže v současné době má jako přední světová společnost již více než 85 let zkušeností v oblasti technologie separace pomocí sít pro použití v řadě zpracovatelských průmyslů. Naše zařízení jsou určena pro globální trh a dodáváme je do více než 140 zemí. Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se, jak může toto řešení prosévání splnit vaše výrobní požadavky.

Chcete-li si promluvit s jedním z našich zkušených prodejních techniků o svých výrobních požadavcích, kontaktujte společnost Russell Finex ještě dnes.

 

pdf

Stáhněte si celou případovou studii

Vyplňte tento formulář a získejte kopii hloubkové případové studie.

About Russell Finex

Established in 1934, Russell Finex has over 85 years of experience as a worldwide leader in fine mesh separation technology for use across a range of processing industries. Our equipment is engineered for a global market and is supplied to over 140 countries. Contact us today to see how this screening solution can suit your production requirements.

To speak to one of our experienced sales engineers about your production requirements, contact Russell Finex today.

What our clients say

“This industrial grading sieve not only has a large capacity and is convenient and flexible to use, but is easy to operate when screening different batches of powder coatings and cleaning for color changes can be done without any tools.

Production Manager - leading coatings company
Path 8

Kontaktujte nás

Náš tým odborníků je připraven pomoci vám najít řešení šité na míru vašim specifickým potřebám.