Domovská Případová studie Rychlejší separace pro výrobu rostlinného mléka

Rychlejší separace pro výrobu rostlinného mléka

Rychlejší separace pro výrobu rostlinného mléka

Společnost Rerooted Organic britským výrobcem bio mléka s minimálním dopadem na životní prostředí. Společnost se silně zaměřuje na udržitelnost a podniká ve výrobě, lahvování, distribuci a maloobchodním prodeji rostlinného mléka všechny možné kroky.

Na rozdíl od většiny výrobců rostlinného mléka dodává společnost Rerooted Organic veškeré své mléko ve skleněných lahvích. Lahve se vrací, umyjí, sterilizují a znovu použití jako součást výrobního cyklu. Cirkulární podnikání této společnosti se také při napájení své výroby spoléhá na obnovitelnou energii.

Výroba mléka začíná zajištěním přísad od etických dodavatelů. Po opražení se přísady rozmixují a vyrobí se z nich kaše. Společnost Rerooted Organic používala k prosévání nadsítné dužiny z kaše pneumatický lis se 150mikronovým pytlovým filtrem.

Lis měl však omezenou kapacitu, která zpomalovala výrobu. Kaši bylo třeba do lisu manuálně nalívat pomocí 20litrových kbelíků. Pro operátory to byl pomalý, namáhavý a fyzicky únavný postup. Mléko vyrobené tímto způsobem mohlo mít dokonce zrnitou texturu díky zbytkům z přísad, které prošly 150mikronovým pytlovým filtrem.

industrial sifters

Díky instalaci síta Finex 22” může společnost Rerooted Organic čerpat kaši do stroje Russell Finex bez manuálního zásahu ze strany operátora. Tím se zkrátil čas separace pro šarži rostlinného mléka o 50 %. Automatizace rovněž uvolnila operátory, takže se mohou věnovat jiným výrobním aktivitám, protože síto Finex 22″ umožňuje nepřetržitý provoz.

Dalším benefitem je pro společnost Rerooted Organic vyšší kvalita mléka. Společnost používá 50mikronové nerezové síto se sítem Finex 22″, které v porovnání s pytlovým filtrem odstraňuje z mléka větší objem nadsítné dužiny. Tím vzniká i jemnější textura mléka.

O společnosti Russell Finex

Společnost Russell Finex byla založena v roce 1934 a je specializovaným celosvětovým dodavatelem prosévacích a filtračních zařízení. Se sídlem ve Velké Británii a dceřinými společnostmi v Belgii, USA, Indii a Číně společnost realizuje dodávky do více než 140 zemí.

Chcete-li si promluvit se zkušeným prodejním technikem o zvýšení své produktivity, kontaktujte společnost Russell Finex. ještě dnes.

Kontaktujte nás

Náš tým odborníků je připraven pomoci vám najít řešení šité na míru vašim specifickým potřebám.