Strona główna News and Events Dyrektywy sprzętowe ATEX

Dyrektywy sprzętowe ATEX

13, 2021

Jak utrzymać certyfikaty i bezpieczeństwo sprzętu w środowisku wybuchowym?

Unijna dyrektywa ATEX to norma bezpieczeństwa dla urządzeń przeznaczonych do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. Linie produkcyjne wielu gałęzi przemysłu mogą być narażone na zagrożenia wybuchowe, spowodowane np. przez łatwopalne gazy i pyły czy elektryczność statyczną, dlatego użytkowany sprzęt musi być certyfikowany i odpowiedni do zastosowania. Podstawowym zadaniem takich atestów jest zapewnienie, że sprzęt gwarantuje ochronę i bezpieczeństwo personelu oraz zakładu produkcyjnego.

Jak sprawdzić, czy urządzenie posiada atest ATEX?

Sprzęt z certyfikatem ATEX będzie w widoczny sposób oznakowany naklejką z logo „EX”, wraz z kodem określającym rodzaje odnośnych zagrożeń. Przy zakupie sprzętu separującego dostarczamy CI dokumentację i ważne certyfikaty, aby zapewnić Twój spokój ducha. Dotyczy to również modernizacji i dodatkowych części osprzętu, które możesz zamówić później.

Należy jednak zauważyć, że identyczne lub zmodernizowane części zamienne zakupione od stron trzecich unieważnią certyfikat ATEX, stwarzając potencjalne ryzyko dla linii produkcyjnej.

Jakie są skutki ignorowania dyrektyw?

Dyrektywy ATEX egzekwowane są w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika końcowego. Zgodność osprzętu z dyrektywą ATEX jest niezbędna przy zakupie nowych lub modyfikacji istniejących urządzeń. Zignorowanie tej procedury stwarza znaczne zagrożenie dla personelu produkcyjnego, ponieważ pracując w potencjalnie wybuchowym środowisku, są oni narażeni na związane z tym ryzyka.

Jakie są zalety sprzętu z certyfikatem ATEX?

Certyfikat ATEX gwarantuje, że Twój sprzęt posiada wszystkie ważne funkcje ochronne, takie jak gumowe uszczelki, aby przeciwdziałać gromadzeniu się elektryczności statycznej lub jest w pełni hermetyczny, aby zapobiec ulatnianiu się oparów czy pyłów. Wdrożenie tych norm chroni zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników końcowych oraz gwarantuje, że sprzęt można użytkować w niebezpiecznych warunkach produkcyjnych.

W jaki sposób urządzenia separujące Russell Finex spełniają normy ATEX?

W celu eliminacji zagrożeń wybuchowych możemy dostarczyć nasze maszyny przesiewowe w opcjach z pełnym certyfikatem ATEX. Nasze urządzenia mogą być w pełni hermetyczne i uszczelnione, aby zapobiec ulatnianiu się oparów i pyłów, komponenty uziemione, aby przeciwdziałać gromadzeniu się elektryczności statycznej, a elementy elektryczne są certyfikowane do użytku w odnośnej strefie ATEX.

Skontaktuj się z naszym doświadczonym inżynierem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o naszych opcjach maszyn z certyfikatem ATEX.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.