Strona główna News and Events GDPR & Russell Finex

GDPR & Russell Finex

18, 2018

Russell Finex gwarantuje zgodność z aktualnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych naszych klientów jest priorytetem dla firmy Russell Finex. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) w dniu 25 maja 2018 r., zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych naszych klientów i zagwarantowania, że przetwarzamy dane w sposób legalny, uczciwy i przejrzysty, jednocześnie chroniąc ich prywatność.

Wprowadzamy zmiany w naszych zasadach, procesach, produktach i systemach, aby zagwarantować, że postępujemy zgodnie z RODO i tym samym nadal traktujemy ochronę danych jako kwestię priorytetową.

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) jest regulacją, mającą na celu wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych dla wszystkich osób w Unii Europejskiej, która obowiązuje od 25 maja 2018 r. Jeśli wykorzystujesz lub przetwarzasz dane dowolnej osoby w UE, przepisy RODO będą Cię obowiązywały, niezależnie od tego, czy jesteś w UE, czy nie.

Rozporządzenie oznacza, że użytkownik będzie miał więcej praw, jak również większy zakres wolności i kontroli nad sposobem wykorzystania danych osobowych. RODO obejmuje również wymagania dotyczące sposobu przechowywania tych danych.

Jak Russell dostosowuje się do RODO?

Jako organizacja obchodząca się z danymi osobowymi, Russell Finex zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z RODO. Cały czas ulepszamy nasze praktyki i systemy, aby zagwarantować, że spełniamy wymogi dotyczące RODO.

Audyt ochrony danych i bezpieczeństwa cybernetycznego

W celu określenia najskuteczniejszego sposobu spełnienia wymogów w zakresie ochrony danych osobowych, konieczne było przeprowadzenie audytu ochrony danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Zabezpieczanie danych

W celu zapewnienia ochrony danych, poprawiliśmy bezpieczeństwo wszystkich naszych systemów zarządzania danymi jak również strukturę stron internetowych.

Zaktualizowane zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności oraz informacje na temat cookies aby zapewnić, że są one jasne, zrozumiałe i dostępne.

Więcej informacji nt. korzystania z plików cookies oraz polityki ochrony danych osobowych Russell Finex, patrz polityka prywatności oraz informacje na temat cookies, lub skontaktuj się z marketing@russellfinex.com

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.