Strona główna News and Events Kiedy przesiewać, a kiedy filtrować?

Przetwarzanie produktów ciekłych – kiedy przesiewać, a kiedy filtrować?

6, 2015

Jaka jest różnica między przesiewaniem a filtrowaniem podczas przetwarzania cieczy?

Firma Russell Finex specjalizuje się nie tylko w przesiewaniu materiałów sypkich, lecz także opracowała bogatą ofertę zastosowań do przetwarzania cieczy. Przy pomocy urządzeń Russell Finex można filtrować i przesiewać wiele rodzajów materiałów ciekłych, w tym chemikalia, tusze, farby, płynną czekoladę i miód, a nawet słodową whisky.

Inżynierowie firmy Russell Finex do każdego konkretnego zastosowania dobierają najlepsze urządzenie – filtr samoczyszczący lub przesiewacz wibracyjny.

Do głównych zalet filtrów przemysłowych należy zaliczyć:

 • urządzenia są całkowicie obudowane
 • mogą pracować pod ciśnieniem, co przekłada się na wyższą wydajność
 • elementy filtrujące są stale czyszczone
 • odnotowuje się niższy poziom hałasu w porównaniu z przesiewaczami
 • elementy filtrujące są trwałe i wytrzymałe
  ation than a screening machine
 • Robust screens

Natomiast przesiewacze wibracyjne wyróżniają się tym, że:

 • Pracują w układzie otwartym, czasami pożądanym ze względu na kontrolę sita
 • radzą sobie z dużymi ilościami frakcji nadwymiarowej
 • oferowane są w wersjach do pracy z wysoką i niską prędkością, zależnie od lepkości produktu
 • jedno urządzenie może zawierać wiele sit i realizować przesiewanie wielostopniowe
 • sita można regenerować drogą wymiany siatek, co obniża koszty związane z eksploatacją

 

Obydwa rodzaje urządzeń oferujemy w różnych rozmiarach, co umożliwia dobór konkretnego urządzenia, dostosowanego do spodziewanych przepływów produktu. W obydwu przypadkach możliwy jest również demontaż sit bez użycia narzędzi, ułatwiający ich mycie i czyszczenie. Bywa, że w konkretnym zastosowaniu zarówno filtr, jak i przesiewacz sprawuje się równie dobrze, ale w większości przypadków – na podstawie charakterystyki zastosowania danego urządzenia – można stwierdzić, które z nich będzie lepsze. W celu doboru maszyny, odpowiedniej do danego zastosowania, można skorzystać z naszego programu Machine Selector lub też skontaktować się z nami.

Właśnie w takich indywidualnych przypadkach najlepiej widać, co znaczy 85-letnie doświadczenie w filtracji i przesiewaniu. Doświadczeni inżynierowie pomogą w doborze najlepszego urządzenia dla danego zastosowania. W naszych wyspecjalizowanych laboratoriach badawczych w Wielkiej Brytanii, USA i Belgii możemy przetestować próbki produktów, które będą przesiewane lub filtrowane w ciągu technologicznym u klienta, a także urządzenia wytypowane do pracy w jego instalacji. Wówczas klient zyskuje całkowitą pewność co do wyboru i nie musi się przed zakupem martwić, czy aby na pewno urządzenie się u niego sprawdzi. W wyżej wskazanych ośrodkach technicznych jesteśmy w stanie wytworzyć najrozmaitsze środowiska testowe i jak najwierniej odtworzyć warunki panujące w instalacji technologicznej klienta. Na życzenie sporządzamy filmową dokumentację z przeprowadzonych prób, z którą mogą się zapoznać technolodzy i odbiorcy. Możemy także dostarczyć urządzenie testowe, które posłuży do przeprowadzania prób u odbiorcy, czyli tam, gdzie będą pracować docelowe urządzenia separujące.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.