Strona główna News and Events Przejście z filtrów workowych na samoczyszczące filtry

Przejście z filtrów workowych na samoczyszczące filtry

16, 2012

Zastąp filtry workowe technologią filtracji przemysłowej Russell Finex, aby obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i poprawić jakość produktu.

Zastosowanie filtrów workowych to prosta metoda usuwania nadwymiarowych cząstek stałych z produktów w postaci
ciekłej. W przypadku zastosowania filtrów workowych początkowe nakłady inwestycyjne są niewielkie w porównaniu z nowocześniejszymi metodami filtracji, jednakże koszty długoterminowe, generowane m.in. przez częste wymiany worków i związane z tym koszty robocizny i przestojów w produkcji, mogą dyskwalifikować je jako rozwiązanie docelowe. Ponadto utylizacja zużytych worków filtrujących jest kosztowna, nieobojętna dla środowiska nat uralnego i może wywrzeć wpływ na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR).

Firma przetwarzająca polistyren na potrzeby produkcji wyrobów spienianych (kubki, izolacje do lodówek itp.) doświadczyła tych problemów, używając filtrów workowych w swojej linii technologicznej. Dodatkowym problemem było przedostawanie się zanieczyszczeń przez filtry workowe, na skutek przeciskania się przez worki galaretowatych skupisk polistyrenu. W rezultacie worki trzeba było wymieniać częściej. Ponadto produkt był niebezpieczny, co wiązało się z koniecznością ograniczenia narażenia pracowników na kontakt z substancją.

417de4967c684289cad8c7f320fbe19b_f635

Z tych powodów firma zdecydowała się wymienić dotychczasowe filtry workowe i po poszukiwaniach w internecie zwróciła się do firmy Russell Finex samoczyszczące filtry o pomoc. Po konsultacjach przeprowadziliśmy próbę technologiczną samoczyszczącego filtra Self Cleaning Russell Eco Filter®. Zakończyła się ona pełnym powodzeniem – okazało się, że samoczyszczące filtry miał większą przepustowość niż filtr workowy i w 100% usuwał zanieczyszczenia. Ponieważ firma miała specyficzne wymagania, filtr trzeba było dostosować do jej konkretnych potrzeb – zamiast standardowych kołnierzy i opasek filtr wyposażono w połączenia śrubowe, a uszczelki wargowe zastąpiono podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Było to konieczne, aby użytkownik miał pewność co do absolutnej szczelności urządzenia, gdyż ewentualne wycieki produktu mogłyby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu obsługi.

Więcej o filtrze liniowym można dowiedzieć się tutaj lub kontaktując się z nami.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.