Hemsidan Demonstration Videos Återvinning Av Metallpulver

Återvinning Av Metallpulver

Siktning av återvunnet metallpulver med innovativ ultraljudsteknik

Kvaliteten hos metallpulver som används vid produktion av komponenter, färg och beläggningar, har en direkt inverkan på kvaliteten hos slutprodukten, särskilt vid bearbetning av ädelmetaller som titan, brons, koppar etc. Därför är det absolut nödvändigt att eventuellt överflödigt pulver kan återvinnas och återanvändas.

Siktning av pulver i början och återvinning av dessa i slutet av produktionscykeln säkerställer att kontaminering av större partiklar och agglomerat avlägsnas från pulvret, vilket ger korrekt fördelning av partikelstorlekar. För att uppnå detta krävs en kombination av högkvalitativa kontrollsiktar och siktduksrensningssystem med ultraljud. I denna demonstrationsvideo sker siktning av pulver genom en kombination av vibrationssikt Russell Compact Sieve® och Vibrasonic® Deblinding System.

YouTube video

Siktning av metallpulver är en utmaning eftersom de fina partiklarna tenderar att täppa igen siktduken, reducera kapaciteten och orsaka förluster av bra produkt. Ofta återkommande avbrott för rengöring och underhåll orsakar driftstopp och förkortar avsevärt livslängden hos siktduken.

Högpresterande Russell Compact Sieve® erbjuder ökad siktningskapacitet utan att kräva överdrivet utrymme. Få produktberörda delar och isärtagning utan behov av verktyg gör att stopptiden är reducerad då metallpulversikten enkelt tas isär och rengöres snabbt och effektivt.

Genom att lägga till ultraljudsiktning system möjliggörs noggrann siktning av metallpulver ned till 20 mikrometer. En ultraljudsfrekvens tillförs siktduken, vilket förhindrar igensättning och blockering av densamma. Detta ger en tillförlitlig och konsekvent siktning av metallpulver, medan driften av siktningsutrustningen är optimal.

Russell Finex har mer än 80 års erfarenhet av arbete inom siktnings- och filtreringsindustrin och tillämpar hela sitt kunskapskapital till en mängd olika branscher som livsmedel och dryck, läkemedel, beläggningar, kemikalier och metallpulver.

Kontakta oss och upptäck hur våra anpassade lösningar kan gynna er produktionsprocess och er verksamhet.

Kontakta oss

Vårt team av experter är redo att hjälpa dig att hitta lösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov.