Hemsidan Fallstudier Centrifugalseparation av sprit

USA-baserat destilleri minskar drastiskt sitt klimatavtryck genom implementering av Russell Liquid Solid Separator™

Blue Valley Spirits är ett destilleri med fina hantverksrecept av spritdrycker i Colorado, USA. Företaget är relativt nytt och startade sin verksamhet 2017. Destilleriet strävar kontinuerligt efter miljövänliga och hållbara lösningar av destilleriets avfallshantering, eftersom hantering och bortskaffande av förbrukat spannmål ofta är förenat med en oönskad kostnad och tidskrävande processer för de flesta destillatörer.

Företaget sökte efter maskiner som skulle passa deras kravbild och kontaktade därefter Russell Finex. Efter konsultation och i samråd med en lokal försäljningsingenjör rekommenderades Russell Liquid Solid Separator™, som finns installerad i många destillerier i USA. Enheten ansågs optimal att integrera tillsammans med den redan befintliga destilleriprocessen för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta fungera och bli mer effektiv och hållbar.

5b7bc56014e8d35679a82bdacfd7274f_f17555

Destillerier står ofta inför utmaningar när det gäller obligatorisk avfallsminimering som fastställts av lokala och regionala myndigheter. Installationen av Russell Liquid Solid Separator™ hjälpte Blue Valley Spirits att tackla det här hindret och förbättra sin avfallshantering. Genom att installera enheten i spritdestilleringsprocessen före och efter jäsningen kunde mer vätska extraheras och skickas till jäsaren, vilket ökade produktionshastigheten och samtidigt minskade vätskeavfallet.

Eftersom destilleriet vanligtvis tillverkar över 1000 liter/4 satser av högkvalitativ hantverksmässig sprit varje vecka, gjorde Russell Liquid Solid Separator™ det möjligt för företaget att bearbeta spriten med en flödeshastighet på 75 liter/minut – en mycket högre hastighet än andra traditionella centrifugalseparatorer.

Centrifugalseparatorn minskade också antalet resor som krävdes för att leverera det använda spannmålen till jordbrukaren. Det här resulterade i att destilleriets ägare Red Waldron kunde ägna mer tid åt sin sanna passion: att skapa och finslipa nya spritrecept som hans destilleri kan leverera till kunderna.

pdf

Om Russell Finex

Russell Finex som är världsledande inom separationsteknik använde sin mer än 85 års expertis av beprövad separationsteknik när man tog fram Russell Liquid Solid Separator™. Den här produkten hjälper företag att förbättra kvaliteten på sina produkter samtidigt som de bidrar till innovation och miljövänliga lösningar för destillerier över hela världen. Kontakta oss idag för att se hur en separtationslösning kan gynna och passa er produktion.

Vad våra kunder säger

“Denna enhet är mycket effektiv: både på ett kostnadseffektivt plan och avkastning på investerat kapital, men också när det gäller den tid som företaget sparar. Detta är ett viktigt steg i den övergripande processen som har varit till stor nytta för hela företaget.”

Red Waldron, Destilleriägare på Blue Valley Spirits
Path 8

Kontakta oss

Vårt team av experter är redo att hjälpa dig att hitta lösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov.