Home Våra produkter Separering av vätska och fast material Russell Liquid Solid Separator™
See Separering av vätska och fast material

Centrifugalseparatorer

Avlägsna kontinuerligt fasta partiklar från dina vätskor 

Vår Russell Liquid Solid Separator™ är perfekt för att avlägsna större koncentrationer av fasta partiklar från flytande uppslamningar. Denna centrifugalseparator kan hantera flöden på upp till 100.000 liter per timme vid maskstorlekar ner till 20 mikron.

Kontakta oss

Funktioner och fördelar

1

Återvinner värde från dina vätskeströmmar

Återvinner din användbara produkt eller minskar avfallskostnaderna och förbättrar din lönsamhet

2

Förbättrar din produktivitet

Separerar fasta ämnen från vätskor vid hastigheter upp till 100.000 l/h

3

Förbättrar din produktkvalitet

Sila ner till 20 mikron för att avlägsna fasta partiklar från vätskan

4

Skyddar dina operatörer

Det helt slutna systemet skyddar operatörerna samtidigt som den justerbara, lättanvända funktionen minimerar deras engagemang

Kostnadseffektiv vätskefiltrering

Maskinen är mycket användarvänlig och erbjuder en kostnadseffektiv lösning för en mängd olika branscher och applikationer.