Home Våra produkter Självrengörande filter Russell Hygiene Filter™
See Självrengörande filter

Självrengörande Russell Eco Filter förbättrar din produktkvalitet

Sanitära filter för optimal produktkvalitet 

Russell Hygiene Filter™ har utformats speciellt för sanitära applikationer för att uppfylla kraven inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. De invändiga ytorna har gjorts sprickfria för ännu enklare rengöring. Med ett unikt självrengörande torkarsystem kan överkorn kontinuerligt avlägsnas så fint som 15 mikron. Dessutom eliminerar det återanvändbara filterelementet med reducerad spaltvidd kostnader och miljöpåverkan i samband med påsar och patroner. 

 

Egenskaper och fördelar

1

Sanitär design

En sprickfri design möjliggör överlägsen rengöring och eliminerar insektsfällor och risk för kontaminering

2

Finish med hög specifikation

Alla delar som kommer i kontakt med produkten är sprickfria och polerade till mindre än 0,6Ra som standard

3

Uppfyller industristandarder

Utformad i enlighet med BS EN ISO 14159:2008 och EU1935/2004

4

Helt demonterbar

Konstruerad för fullständig demontering, vilket möjliggör en snabb och grundlig rengöring

Filter how it works

Hur det fungerar

Det hygieniska Russell Eco Filter® är en helt sluten enhet som kontinuerligt avlägsnar föroreningar från dina vätskor. Den innehåller ett borttagbart filterelement med öppningar som är dimensionerade för att avlägsna fasta partiklar. Filterelementet rengörs med ett avtorkningssystem för att hålla filtreringshastigheten konstant samtidigt som föroreningarna flyttas till ett område där de kan avlägsnas utan att produktionen stoppas. 

Högpolerade inre kontaktytor och eliminering av sprickor gör det enkelt att rengöra effektivt mellan satserna och undvika korskontaminering.