Hemsidan Tack för din bekräftade prenumeration
Home Page
Success

Din prenumeration är nu bekräftad

Du har lagts till på vår lista och kommer snart att höra från oss.

Fallstudie

Siktning av aktiva farmaceutiska ingredienser

När Cipla byggde sin OEL-kompatibla anläggning insåg man behovet av en sikt för att garantera både produktkvalitet och operatörssäkerhet. Läkemedelsföretaget installerade Russell Compact Airlock Sieve™ för att eliminera överstora föroreningar från inkommande råmaterial.

Fallstudie

Filtrering av karamell på Mondelez International

Mondelēz International installerar ett självrengörande Russell Eco Filter® för att filtrera karamell för återanvändning. Detta leder till en 20-procentig minskning av produktsvinn och förbättrar processen för omhändertagande av vatten.