Kontrola zapylenia i bezpieczeństwa

Kontrola pyłu podczas przesiewania niebezpiecznych lub toksycznych proszków 

Niebezpieczeństwo narażenia operatorów na kontakt z niebezpiecznymi lub toksycznymi proszkami jest istotne, szczególnie podczas regularnej wymiany produktów lub rutynowej konserwacji. Russell Finex oferuje szereg systemów maksymalizujących hermetyczność produktów i chroniących operatorów. 

Zacisk pneumatyczny 

Ten opatentowany pneumatyczny system zaciskowy TLI (Twist, lock and inflate), zamontowany na sicie Russell Compact Airlock Sieve™, zapewnia pyłoszczelne uszczelnienie, gwarantując dopuszczalny poziom OEL 5 (poniżej 1 µg/m3). 

Urządzenia typu “wet in place” 

“Wet in place” można zamontować w dowolnym sicie Russell Compact Sieve®. Proces zwilżania jest krótki przy użyciu minimalnej ilości środka zwilżającego, co skutkuje znacznie szybszą, bezpieczniejszą operacją demontażu. 

Russell Superzaciski 

Te opatentowane opaski zaciskowe eliminują problemy związane z częstą regulacją zacisków. Zawierają innowacyjną sprężynową podkładkę dociskową, która zapewnia prawidłowy i równomierny nacisk zacisku w celu optymalnego uszczelnienia, eliminując ryzyko wycieku produktu. 

vibratory separators

Elastyczne złącza

Sita wibracyjne i przesiewacze zwykle podłączane do procesów poprzedzających lub następujących. Ważne jest, aby zastosować odpowiednie elastyczne połączenie w celu zatrzymania produktu w procesie i zapewnienia, że ruch sita nie jest ograniczony. Oprócz dostarczania niestandardowych rozwiązań dla konkretnych instalacji, Russell Finex oferuje również szeroką gamę połączeń, które zaspokoją potrzeby większości typowych konfiguracji. 

Elastyczne gumy karbowane najprostszą i najczęściej stosowaną metodą łączenia i zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą absorpcję drgań. Dostępne gumy spożywcze i gumy o wysokiej odporności na zużycie. 

Złącza trójzaciskoweSkładające się z trójzacisku, uszczelki i tulei węża, te uznane higieniczne połączenia zapewniają doskonałe uszczelnienie i powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

BFMInnowacyjne złącze odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki prostej konstrukcji zatrzaskowej złącza te łatwe w montażu i konserwacji.