Home Nieuws ATEX-apparatuurrichtlijnen

ATEX-apparatuurrichtlijnen

Oktober 13, 2021

Uw apparatuur veilig en gecertificeerd houden in een explosieve omgeving

De ATEX-richtlijn is opgesteld door de Europese Unie als veiligheidsnorm voor apparatuur die gebruikt wordt in explosieve omgevingen. Productielijnen in meerdere industrieën kunnen te maken krijgen met explosiegevaren, zoals ontvlambare gassen, statische elektriciteit of brandbaar stof, en daarom moet apparatuur worden gecertificeerd en geschikt worden bevonden voor dit doel. Het primaire doel is om zekerheid te bieden dat de apparatuur geschikt is voor de bescherming en veiligheid van de productiefaciliteiten en het personeel.

Hoe kan worden vastgesteld dat apparatuur voldoet aan de ATEX-norm?

Apparatuur met een ATEX-certificaat wordt duidelijk aangeduid met een sticker waarop een ‘EX’-logo voorkomt, samen met coderingen die aangeven voor welke gevaren de apparatuur geschikt is. Bij de aankoop van scheidingsmachines verstrekken we documentatie en geldige certificaten voor uw gemoedsrust. Dit geldt ook voor upgrades en aanvullende onderdelen die u later wilt bestellen.

Houd er echter wel rekening mee dat identieke onderdelen of upgrades van een andere leverancier uw ATEX-certificaat ongeldig maakt en mogelijke risico’s voor uw productielijn met zich meebrengt.

Wat zijn de gevolgen van het negeren van de richtlijnen?

ATEX-richtlijnen worden opgelegd voor de gezondheid en veiligheid van de eindgebruikers. Het voldoen eraan is van essentieel belang bij de aankoop van nieuwe apparatuur of het wijzigen van bestaande apparatuur met nieuwe onderdelen of upgrades. Het negeren van ATEX-normen leidt tot gevaarlijke risico’s voor het productiepersoneel omdat zij blootgesteld kunnen worden aan gevaar in een mogelijk explosieve omgeving.

Wat zijn de voordelen van apparatuur met een ATEX-certificaat?

ATEX-certificaten garanderen dat er belangrijke veiligheidsfuncties in uw apparatuur zijn opgenomen, zoals rubberen pakkingen om de opbouw van statische elektriciteit te voorkomen, of volledige insluiting om lekkage van rook en stofdeeltjes te voorkomen. De implementatie van deze normen beschermt de gezondheid en veiligheid van eindgebruikers en garandeert dat de apparatuur geschikt is voor zijn doel binnen gevaarlijke productielijnen.

Hoe voldoet de scheidingsapparatuur van Russell Finex aan de ATEX-normen?

Om explosiegevaar tegen te gaan, kunnen we volledig gecertificeerde ATEX-opties bieden bij al onze machines. Onze apparatuur kan volledig worden afgesloten en verzegeld om lekkage van rook en stofdeeltjes te voorkomen, onderdelen kunnen worden geaard om het opbouwen van statische elektriciteit te voorkomen en elektrische componenten zijn gecertificeerd voor gebruik in de relevante ATEX-zone.

Neem contact op met een ervaren verkoopvertegenwoordiger om meer te weten over onze opties voor apparatuur met ATEX-certificaat.

Neem contact met ons op

Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij het vinden van oplossingen die op uw specifieke behoeften afgestemd zijn.