Strona główna News and Events Sposoby podawania produktu do/z przesiewacza wibracyjnego

Sposoby podawania produktu do/z przesiewacza wibracyjnego

10, 2010

Najpopularniejsze sposoby podawania i odbierania produktu do/z przesiewacza wibracyjnego

Przenośniki ślimakowe

Przenośnik ślimakowy jest często stosowany do transportu materiałów półpłynnych (takich jak składniki żywności i suche proszki) między poszczególnymi etapami procesu produkcji. Przenośnik ślimakowy może służyć nie tylko do podawania produktu, ale także do kontroli szybkości jego przepływu i odpływu do/z przesiewacza wibracyjnego.

Przenośnik ślimakowy jest całkowicie zabudowany, a więc charakteryzuje się względnie małym pyleniem podczas pracy. Przenośnik zazwyczaj znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym i metalurgicznym. Przenośniki ślimakowe często stosuje się z przesiewaczami typu Russell Compact Sieve®.

Podajniki ślimakowe

Pod względem konstrukcji podajnik ślimakowy jest bardzo zbliżony do przenośnika ślimakowego. Główna różnica polega na tym, że podajnik ślimakowy umożliwia dokładne dozowanie. Podajniki ślimakowe są stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu. Często wykorzystuje się je w połączeniu z naszym separatorem Finex Separator™, gdyż dostarczają produkt ze stałą prędkością, co ma podstawowe znaczenie dla procesu klasyfikacji produktu.

podajniki wibracyjne

Podajnik wibracyjny jest w pewien sposób podobny do podajnika ślimakowego, ponieważ także umożliwia dokładne dozowanie. Urządzenie to przenosi materiał za pomocą drgań i jest stosowane głównie do podawania produktów suchych. Podobnie, jak podajnik ślimakowy, podajnik wibracyjny jest często stosowany w połączeniu z naszym separatorem Finex Separator™.

Transporte pneumatyczny

Istnieją dwa sposoby realizacji transportu pneumatycznego: dodatni (tłoczenie powietrza) i ujemny (zasysanie). Choć ten pierwszy jest wykorzystywany we wszystkich dziedzinach przemysłu, stosuje się go głównie w przemyśle kruszyw, gdyż służy zwykle do przenoszenia znacznych ilości produktu na duże odległości. Drugi sposób jest stosowany głównie w przemyśle farmaceutycznym, jako że służy zwykle do przenoszenia niewielkich ilości produktu na małe odległości. Haga przenoszenia pneumatycznego doskonale nadają się nasze przesiewacze wibracyjne Compact Airswept Sieve™ y Blow Thru Sieve™.

Podawanie ręczne

Z uwagi na to, że do podawania ręcznego niezbędna jest praca fizyczna, ten sposób przenoszenia ma zastosowanie tylko w przypadku przesiewaczy wibracyjnych przeznaczonych dla małych partii produktu. Najczęściej ma to miejsce w piekarnictwie i dotyczy takich składników, jak mąka. Idealnym urządzeniem do tego celu jest specjalnie zaprojektowany przesiewacz wibracyjny Compact 3in1 Sieve™, który został wyposażony w stację opróżniania worków na niskim poziomie.

Systemy zintegrowane

W przypadku pracy ciągłej wiele firm stosuje systemy zintegrowane typu „in-line”, które umożliwiają dopływ i odpływ produktu do/z przesiewaczy wibracyjnych, które są zainstalowane w liniach produkcyjnych, w ramach jednej operac płjiynnej. Przepływ produktu może być kontrolowany za pomocą zaworów, co zapewnia nieprzerwaną produkcję. Dzięki prostej konstrukcji przesiewacz pneumatyczny Russell Compact Sieve ® jest często optymalnym wyborem dla systemu zintegrowanego.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.