Domovská News and Events 6 tipů jak zajistit hladký provoz Vašeho vibračního síta

6 tipů jak zajistit hladký provoz Vašeho vibračního síta

7, 2011

6 tipů, které vám pomohou udržet hladký chod průmyslového vibračního síta

Vibrační síta se spoléhají na vibraci. Prosévají a separují prášky a tekutiny, odstraňují znečištění a zlepšují kvalitu Vašeho produktu. Následující tipy Vám pomohou zajistit maximální výkonnost Vašeho síta v průběhu jeho životnosti.

Tip 1 – Ujistěte se, že je Vaše síto správně sestavené Prostřednictvím náležité instalace můžete omezit údržbu Vašeho síta na minimum. Síto musí být namontované na masivní celistvou podlahu, která neumožní žádné sekundární vibrace. Nastavení zařízení pomocí ustavení závaží Vám poskytne přesnou úroveň vibrace, která naplní Vaše procesní požadavky bez nadměrného opotřebení.

9fd28b21d245ec465b2ba26b0222280b_f612

Tip 2 – Zacházejte správně s Vašimi sítovými rámy a těsněním a správně je skladujte
Těsnění na sítovém rámu se lehce poškodí. Mělo by být čištěno za pomoci odpovídajícího čistícího prostředku, který nepoškodí materiál těsnění. Těsnění by se mělo také pravidělně měnit, aby byla zajištěna potřebná kvalita utěsnění. Náhradní těsnění by nemělo být skladováno na přímém slunci (příklad správného skladování produktů naleznete v časti ochranné obaly pro sítové rámy).

Tip 3 – Používejte kvalitní síťovinu
Síťovina se může v průběhu používání natáhnout, z tohoto důvodu je zapotřebí pravidelně kontrolovat její napětí, které je nezbytné pro optimální sítovací výkon. Defekt síťoviny může zcela zastavit Vaši výrobní linku, proto se doporučuje mít pro případ závady náhradní sítový rám v zásobě. Tím minimalizujete možné prostoje.Většina poškození síťoviny je způsobená nesprávným zacházením se sítovým rámem a jeho špatným skladováním. Proto se ujistěte, že jsou Vaše náhradní díly adekvátně zabalené a chráněné a skladované na bezpečném místě.

Rozhodující roli při zajištění přesného sítování a dlouhé životnosti Vaší síťoviny hraje nákup síťoviny u osvědčeného dodavatele. Vysoce kvalitní dodavatelé používají pokročilé techniky vazby, aby zajistili správné napětí síťoviny. To maximalizuje životnost síťoviny a předchází ochabování, které způsobuje nadměrné opotřebení a snižení sítovací kapacity. Tito dodavatelé také zajistí úhledné provedení Vašich sítových rámů bez ostrých hran, které by mohly ublížit jak Vašim operátorům, tak sítu. Renomovaní dodavatelé také používají vysoce kvalitní síťovinu, která nejenom vydrží déle, ale zachová si také přesnou velikost ok, aby byla zajištěna stálá kvalita produktu. Přečtěte si náš článek na téma: Tři důvody proč používat vysoce kvalitní síťovinu.

Tip 4 – Provádějte pravidelnou údržbu Vašich sítových komponentů 
Mezi další komponenty, které vyžadují pravidelnou údržbu, patří svorky, které musí být v dobrém stavu, aby poskytovaly adekvátní těsnění a předcházely pohybům sítového bloku, které mají za následek nadměrné opotřebení. Pružné spoje musí být kontrolovány, aby bylo zjištěno případné opotřebení, rozpojování a prosakování. To může nastat tehdy, když se spoje nemůžou volně ohýbat jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Přečtěte si náš článek na téma „Pružné spoje u vibračních sít a třídičů“. Všechny typy pružných uchycení, jako jsou gumové úchyty nebo pružiny, také vyžadují pravidelnou údržbu, aby byly vibrace účinně přenášeny na sítové bloky.

Tip 5 – Nakupujte originální náhradní díly
Vetšina výrobců sítovaček doporučuje a nabízí balíček náhradních dílů. Ten bude obsahovat díly, které jsou náchylné k opotřebení a vyžadují pravidelné měnění.

Nákup originálních náhradních dílů, které byly navrženy a testovány tak, aby odpovídaly specifikům Vašeho vibračního síta, je přímou cestou k zajištění jeho výkonnosti. Nekvalitní napodobeniny mohou být sice levnější, ale mají často krátkou životnost, snižují Vaši sítovací výkonnost a přesnost a mohou také poškodit ostatní části síta. Z dlouhodobého hledista je tedy tato alternativa nákladnější. Přečtěte si naši případovou studii na téma „Russell Finex se ujal vedení v oblasti zákaznické podpory“.

Tip 6 – Před provedením údržby si nastudujte a konzultujte manuál
Z bezpečnostních důvodů byste si měli vždy před provedením údržby Vašeho vibračního síta nastudovat návod. Pokud si nejste jisti, kontaktujte Vašeho dodavatele a poraďte se s odborníkem.

Kontaktujte nás

Náš tým odborníků je připraven pomoci vám najít řešení šité na míru vašim specifickým potřebám.