Domovská Podmínky, Soukromí A Cookies
Home Page

Privacy Policy

Všeobecné obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Vítejte na russellfinex.cz. Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností Russell Finex Group, společnost se sídlem v Anglii, se základním číslem 294532, jehož sídlo je v Russell House, Browells Lane, Feltham, Middlesex, TW13 7EW.

Návštěvníci této webové stránce jsou vázáni následujícími podmínkami tak, přečtěte si prosím tyto informace dříve, než se děje. Pro účely těchto podmínek, “tato webová stránka” se rozumí následující části webových stránek www.russellfinex.cz, které mohou spojit do jiných domén Russell Finex.

Zde můžete najít:

Zřeknutí se
Obchodní podmínky
Změny Podmínek
sušenky
Změny / provozování webových stránek
Ochrana osobních údajů
Reklamační řád
jurisdikce
Ochrana osobních údajů

Zřeknutí se

V této webové stránce můžeme někdy používají “Russell”, “my” nebo “nás”, když mluvíme o Russell FINEX obecně.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Když budete postupovat podle těchto vazeb externí webové stránky se mohou objevit jako plném rozsahu (v takovém případě budete muset použít tlačítko Zpět na Vašem prohlížeči k vrácení se na tyto stránky), v některých případech se může objevit v rámci tohoto webu místo (v takovém případě budete mít možnost vrátit se k této webové stránce pomocí navigačních tlačítek v rámečku). Tam, kde je externí webové stránky v rámci této webové stránky, je to čistě pro snadnou navigaci zpět na tuto webovou stránku a neznamená žádnou odpovědnost z naší strany pro externí dotyčné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány v pořadí, které vám pomohou najít příslušné webové stránky, služby a / nebo produkty, které mohou být zajímavé pro vás snadno a rychle. Je vaší povinností rozhodnout, zda nějaké služby a / nebo produkty dostupné prostřednictvím některé z těchto webových stránek jsou vhodné pro vaše účely. Russell Finex nezodpovídá za vlastníky nebo provozovatele těchto stránek, nebo pro veškeré zboží a služby, které dodávají nebo za obsah svých webových stránkách a nedává ani vstoupit do jakýchkoliv podmínek, záruk nebo jiných podmínek, nebo prohlášení ve vztahu k jakékoliv z nich ani nepřijímá odpovědnost ve vztahu k některé z nich (včetně jakékoli odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli tvrzení, že obsah libovolné externí webové stránky, na které tato webová stránka obsahuje odkaz porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany).

Veškeré informace nebo poradenství poskytované jako součást této webové stránce má být obecné povahy a neměli byste spoléhat na to v souvislosti se zhotovením jakéhokoli rozhodnutí. Russell Finex se snaží zajistit, aby veškeré informace poskytnuté jako součást této webové stránce jsou správné v době zařazení na webových stránkách, ale nezaručuje správnost těchto informací. Russell Finex nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv akci, kterou může mít v důsledku spoléhání se na takové informace nebo rady, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte v důsledku bereš tuto akci.

Russell Finex si vyhrazuje právo kontrolovat všechny informace odesílání či příjem faxů prostřednictvím jakéhokoli Fórum poskytlo. Russell Finex, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, může kdykoli přezkoumat, odstranit nebo jinak blokovat jakýkoli materiál zaslán.

Pokud by jakákoliv část této nabídky webu máte možnost připojit nebo přečíst z fóra, prosím, uvědomte si, že jakákoli sdělení zveřejněné na tomto fóru vyjadřovat názory jednotlivce, který vyslán toto sdělení a nemohou být brány jako názory Russell FINEX. Russell Finex nenese žádnou odpovědnost za cokoliv zveřejněné na tomto fóru každý uživatel fóru a nesmíte používat fórum, abyste mohl psát, nahrávat nebo jinak přenášet informace nebo obrázky, které jsou urážlivé, porušení soukromí nebo jinak protiprávní.
Obchodní podmínky

Tato webová stránka obsahuje materiál, včetně textu, videa, fotografie a další obrázky a zvuk, který je chráněn autorským právem a / nebo jiných práv duševního vlastnictví. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví v tomto materiálu jsou buď ve vlastnictví Russell FINEX nebo byly licencovány od vlastníka (ů) těchto práv, aby bylo možné tento materiál použít jako součást této webové stránky.

Tato webová stránka také obsahuje obchodní značky, včetně Russell Finex znak. Všechny ochranné známky uvedené na této webové stránce patří Russell FINEX nebo byly licencovány od vlastníka (ů) těchto obchodních značek pro použití na této webové stránce.

Smíte

přístup k jakékoliv části webu;
vytisknout jednu kopii jakéhokoliv nebo všech stránek pro vlastní osobní potřebu.

Nesmíte

kopie (ať už tím, že tiskne off na papír, ukládání na disk, stahování nebo jiným způsobem), distribuovat (včetně šíření kopií), vysílat, měnit nebo zasahovat jakýmkoli způsobem nebo jinak používat jakýkoliv materiál obsažený na webových stránkách, s výjimkou, jak je nastaveno v rámci “Můžete”. Tato omezení se vztahují, pokud jde o celé nebo části materiálu na webových stránkách;
odstranit žádná autorská práva, ochranné známky nebo jiná oznámení k duševnímu vlastnictví obsažené v původním materiálu, z jakéhokoliv materiálu, kopírován nebo tištěn pryč z webových stránek;
odkaz na tuto webovou stránku;

bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Pokud chcete poskytovat hypertextový nebo jiný odkaz na tuto webovou stránku, napište webmastery s údaji o:

URL (y) webové stránky (y), ze kterého se navrhuje, aby odkaz na tuto webovou stránku
URL (y) webové stránky (s) na této webové stránce, na kterou se navrhuje propojit

a my budeme považovat vaši žádost. Je to naše rozhodnutí o tom, zda se shodneme na vaši žádost a my nemusíme dělat tak.
Změny Podmínek

Russell Finex mohou změnit podmínky a odmítnutí stanovené výše, čas od času. Prohlížením této webové stránky jste připustil, že jste vázáni současnými podmínkami a upozornění, a proto byste měli zkontrolovat tyto pokaždé, když znovu web.
sušenky

Cookie je malý soubor, který žádá o povolení k uvedení na pevný disk vašeho počítače. Jakmile budete souhlasit, soubor je přidán a cookie pomáhá analyzovat internetový provoz, nebo vám vědět při návštěvě určité stránky. Cookies umožňují webové aplikace reagovat na vás jako jednotlivce.Webová aplikace může přizpůsobit své operace na vaše potřeby, libosti a nelibosti, protože shromažďují a pamatovat si informace o vašich preferencích.

Používáme cookies, dopravní protokolu zjistit, které stránky jsou používány. To nám pomáhá analyzovat data o webové stránce provozu a zlepšit naše webové stránky a služby s cílem připravovat ji na potřeby zákazníků. Máme takové informace použít pouze pro účely statistické analýzy.

Celkově, cookies nám pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky a služby, a které nám umožní sledovat, jaké stránky najdete užitečné a které ne.Cookie v žádném případě nám dává přístup k vašemu počítači nebo jakékoliv informace o vás, kromě údajů, budete chtít sdílet s námi.

Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout cookie. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. To nebude bránit plně využívat webové stránky.
Změny / provozování webových stránek

Russell Finex může změnit formát a obsah této webové stránky kdykoliv.

Russell Finex mohou pozastavit provoz této webové stránky pro podporu nebo údržby, za účelem aktualizace obsahu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

Russell Finex si vyhrazuje právo ukončit přístup k této webové stránky kdykoli a bez předchozího upozornění.
Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Russell Finex skupiny nebo jiných Russell FINEX společnosti prostřednictvím těchto webových stránek se bude používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Před odchodem na Přečtěte si prosím pozorně. Poskytnutím svých osobních údajů nám dáváte souhlas k jejich použití v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Reklamační řád

Máte-li nějaký dotaz nebo stížnost na tomto webu, prosím kontaktujte marketingové oddělení na adrese: marketing@russellfinex.com
jurisdikce

Tyto termíny a podmínky se řídí a bude vykládána v souladu s anglickým právem a v případě jakéhokoli sporu, který vznikl v souvislosti s těmito podmínkami a veškeré spory vzniklé v souvislosti s webové stránky, zda ve smlouvě či delikt nebo jinak angličtině soudy budou mít nevýhradní jurisdikci nad takovými sporu.
Ochrana osobních údajů

Respektujeme soukromí každého, kdo navštíví tento web. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů pečlivě tak, abyste porozuměli, jak shromažďovat a používat osobní údaje, které jste nám poskytli.

Poskytnutím svých osobních údajů k nám, budete zacházet, jako by dali svůj souhlas na zveřejnění uvedené v této politice.

Zde můžete najít:

Co to ochrana osobních údajů týká?
Kdo je odpovědný za osobní údaje shromážděné na tomto webu?
Zvláštní upozornění – pokud jste mladší 13 let
Shromažďování a použití
A poskytuje další informace a sdílení informací
Sběr odpadů, kromě osobních údajů
Používání cookies
E-mail, zpětná vazba a fórum zařízení
Vedení našich záznamů přesné
Bezpečnost vašich osobních údajů
Použití osobních informací předloženy jiné webové stránky
Změní to ochrana osobních údajů?
Jak nás můžete kontaktovat

Co to ochrana osobních údajů týká?

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahuje na naši použití vašich osobních informací, které jsou shromažďovány prostřednictvím nebo v souvislosti s těmito stránkami. Pro účely této politiky, “to místo” se rozumí následující části www.russellfinex.cz webu:

https://www.russellfinex.cz/produkty/
https://www.russellfinex.cz/prumyslu/
https://www.russellfinex.cz/videa/
https://www.russellfinex.cz/blog/
https://www.russellfinex.cz/o-nas/
https://www.russellfinex.cz/poprodejni-servis/
https://www.russellfinex.cz/kontaktuje-nas/

které mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky Russell FINEX.

Kdo je odpovědný za osobní údaje shromážděné na tomto webu?

Russell Finex sro, společnost registrovaná v Anglii se základním číslem 294532, jehož sídlo je v Russell House, Browells Lane, Feltham, Middlesex, TW13 7EW, řídí osobní údaje shromážděné na tomto webu.
Zvláštní upozornění – pokud jste mladší 13 let

Pokud je vám méně než 13 let, prosím, není nám pošlete vaše osobní údaje (například vaše jméno, adresa a e-mailová adresa). Pokud je vám méně než 13 let a chcete se na něco zeptat, nebo používat tuto stránku, v každém případě, který vyžaduje, abyste předložit vaše osobní informace, prosím dostat své rodiče nebo zákonného zástupce, aby tak učinily vaším jménem.
Shromažďování a použití

Jsme shromažďovat a používat osobní údaje (včetně jména, adresy, telefonní čísla a e-mail), aby:

reagovat na dotazy a žádosti předložené vás
Proces objednávky nebo žádosti předložené podle vás
spravovat nebo jinak plnit své povinnosti v souvislosti s jakoukoli smlouvu, kterou můžete mít s námi
předvídat a řešit problémy s jakýmikoli zboží nebo služby dodané na vás
vytvořit produkty nebo služby, které mohou vyhovovat vašim potřebám.

V rámci nabízených služeb, aby vám prostřednictvím našich stránek, informace, které jste nám poskytli mohou být přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (“EHP”). Jako příklad, může to dojít, pokud některý z našich serverů, jsou čas od času se nachází v zemi mimo EHP nebo v jednom z našich poskytovatelů služeb se nachází v zemi mimo EHP. Tyto země nemusí mít podobné zákony na ochranu údajů o EHP. Budeme-li převést Vaše informace mimo EHP tímto způsobem, budeme kroky, aby zajistila, že vaše právo na soukromí i nadále chráněny. Navíc, pokud budete používat naše služby, když jste mimo EHP a Vaše informace mohou být přeneseny mimo EHP s cílem poskytnout vám s těmito službami.

S výjimkou, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí, nebudeme sdělovat žádné osobní údaje bez vašeho souhlasu, pokud máme ze zákona nárok, nebo to vyžaduje (například, je-li k tomu právního řízení nebo pro účely předcházení podvodům vyžaduje nebo jiné trestné činnosti), nebo pokud se domníváme, že je tato akce nezbytná k ochraně a / nebo hájit svá práva, majetek nebo osobní bezpečnost a těch našich uživatelů / zákazníků atd
A poskytuje další informace a sdílení informací

Čas od času bychom chtěli používat vaše osobní údaje pro jiné účely, než jak je uvedeno v předchozí části. Věříme, že tyto dodatečné použití bude přínosem pro vás. Nicméně chápeme, že si nepřejí, abychom používat vaše údaje tímto způsobem. Nebudeme používat vaše údaje pro účely stanovené níže, pokud jste naznačil, že si nepřejete, abychom vaše údaje použít tímto způsobem při předložení informací. Navíc, pokud kdykoli si přejete, abychom přestali používat vaše údaje pro některé nebo všechny z níže uvedených účely, dejte nám prosím vědět. Budeme zastavit používání vašich informací pro tyto účely, jakmile je to rozumně možné, aby tak učinily. V takovém případě se však bude nadále používat vaše osobní údaje pro účely stanovené ve výše uvedeném úseku tak dlouho, jak je rozumné, aby tak učinily.

Čas od času bychom chtěli použít informace, které poskytnete nám:

průzkum trhu a sledování údajů o prodeji
informovat vás o našem produkty a služby, které mohou zahrnovat Vás kontaktovat telefonicky
dávat informace Russell FINEX pobočky úřadů a firem, které mohou být umístěny mimo EHP, umožnit jim, aby vám poslal informace, které mohou být zajímavé pro vás.

Nebudeme sdílet vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje, které poskytnete nám s třetími stranami.
Sběr odpadů, kromě osobních údajů

Můžeme automaticky shromažďovat neosobní informace o vás, jako je typ internetové prohlížeče, který používáte, nebo na webové stránce, ze které jste na našich stránkách. Můžeme také souhrnné údaje, které jste zadali na stránce (například vaše poloha a průmyslovém odvětví se pohybujete). Ty nelze identifikovat z těchto informací, a je používán pouze, které nám pomáhají poskytovat efektivní služby na této webové stránce. Můžeme čas od času dodávky třetím stranám s tím non-osobní nebo agregované údaje o použití v souvislosti s tohoto webu.
E-mail, zpětná vazba a fóra zařízení

Pokud kdykoliv tento web nabízí e-mailové, zpětné vazby nebo fórum zařízení, můžeme shromažďovat informace, které jste odhalily. Tyto informace budou použity v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.
Vedení našich záznamů přesné

Snažíme se, aby naše informace o vás co nejpřesnější. Pokud byste chtěli zkontrolovat nebo změnit informace, které jste dodali nám, prosím, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.
Bezpečnost vašich osobních údajů

Zavedli jsme technologii a politik s cílem chránit Vaše soukromí před neoprávněným přístupem a nesprávným používáním a bude aktualizovat tato opatření, jak nové technologie budou k dispozici podle potřeby.
Použití osobních informací předloženy jiné webové stránky

Nemůžeme nést odpovědnost za postupy a politiku jiných webových stránek, ani pokud zásady ochrany osobních údajů:

jste vstoupili na webové stránky třetích stran pomocí odkazů z našich webových stránek;
nebo
jste propojili na našich webových stránkách z webové stránky třetí strany.

Doporučujeme vám zkontrolovat politiku každé stránky, kterou navštívíte, a obraťte se na vlastníka nebo provozovatele tohoto webu, pokud máte nějaké problémy nebo dotazy.
Změní to ochrana osobních údajů?

Čas od času můžeme provést změny zásad ochrany osobních údajů. Budeme-li provádět žádné podstatné změny zásad ochrany osobních údajů a způsob, jakým můžeme použít Vaše osobní údaje budou zveřejněny tyto změny na této stránce, a uděláme vše pro to, aby vás informovat o všech podstatných změnách. Zkontrolujte prosím naše zásady ochrany osobních údajů na pravidelném základě.
Jak nás můžete kontaktovat

Pokud byste chtěli kontaktovat russellfinex.com / www.russellfinex.cz o našich zásad ochrany osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu marketingové oddělení na adrese: marketing@russellfinex.com