Strona główna News and Events Zmniejszenie kosztów odprowadzania ścieków

Zmniejszenie kosztów odprowadzania ścieków

30, 2019

Zachowaj zgodność z przepisami dotyczącymi regulacji ścieków środowiskowych i zmniejsz koszty utylizacji dzięki mechanicznym technologiom oczyszczania ścieków

Prognozuje się, że w ciągu następnych pięciu lat koszty oczyszczania i usuwania ścieków wzrosną o około 5% rocznie. Mając to na uwadze, firmy z różnych branż poszukują alternatywnych metod w celu optymalizacji swoich procesów utylizacji ścieków. Woda odgrywa dużą rolę w codziennych operacjach przemysłu produkcyjnego i budowlanego, chemicznego, spożywczego, rolniczego oraz papierniczego i celulozowego. W celu spełnienia wymogów środowiskowych w zakresie odprowadzania ciekłych ścieków, konieczna jest ich kilkustopniowa utylizacja; w niektórych przypadkach jest ona odpłatna i ma miejsce poza siedzibą firmy.

Kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas oczyszczania lub usuwania ścieków przemysłowych:

  • Koszty usuwania ścieków
  • Przepisy dotyczące ścieków
  • Podstawowe metody uzdatniania wody
  • Metody uzdatniania wody wtórnej i trzeciorzędowej
  • Dodatkowe źródła przychodów
  • Opcje mechanicznego usuwania ciał stałych ze ścieków

Koszty usuwania ścieków

Koszty związane z oczyszczaniem i odzyskiwaniem ścieków przemysłowych w dużej mierze zależą od wielkości obiektu i ilości zużytej wody. W większości przypadków, fabryki zużywające mniej niż 100 000 galonów zapłacą znacznie więcej za miarę ścieków do oczyszczenia lub utylizacji niż te o wyższych przepływach. Oczywiście wiele z takich obiektów o niższych natężeniach przepływu ścieków może nie posiadać własnych, oddzielnych oczyszczalni lub przemysłowych systemów uzdatniania wody, co oznacza, że ​​ponoszą one znaczne koszty związane z oczyszczaniem, utylizacją lub dodatkowymi opłatami za odprowadzanie ścieków.

Przepisy dotyczące ścieków

Te przepisy i dopłaty zostały wprowadzone w celu rozwiązania kwestii różnych poziomów zanieczyszczenia wody oraz, w miarę możliwości, zachęcenia do odzyskiwania i ponownego wykorzystania wody w obiektach przemysłowych. Ulepszenia w zakresie właściwego gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz właściwej utylizacji lub rekuperacji płynów z czasem pozwoliły chronić i poprawić jakość wody. Ponieważ jednak przemysł nadal się rozwija i rozszerza procesy produkcyjne, w niektórych przypadkach uzdatnianie wody i ścieków nie jest traktowane priorytetowo. Jeśli proces ten nie jest właściwie zarządzany, może on mieć znaczący, negatywny wpływ na środowisko lub skutkować karami pieniężnymi.

Ścieki przemysłowe mogą być wykorzystywane w wielu procesach: od wody chłodzącej stosowanej w produkcji, wody do mycia żywności i ścieków z masy papierniczej po produkty uboczne z produkcji mleczarskiej, browarniczej, chemicznej i farmaceutycznej. Ponadto woda z myjek wysokociśnieniowych i systemów czyszczenia na miejscu w różnych gałęziach przemysłu znacznie przyczynia się do zwiększenia strumieni ścieków. Zagrożenie dla środowiska powodowane przez te ścieki jest różne, jednak już stosunkowo niewielka ilość tłuszczów, olejów, chemikaliów, detergentów, płukanek metali ciężkich lub wszelkiego rodzaju żywności i odpadów organicznych może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i linie zaopatrzenia w wodę.

Pierwotne uzdatnianie wody

Z tego powodu zaleca się wprowadzenie ogólnego procesu uzdatniania wody w celu przekształcenia ścieków  w wodę, która może być ponownie zużyta lub wprowadzona do obiegu przy minimalnym wypływie na środowisko.  Proces ten zaczyna się od gromadzenia ścieków w szambie, skąd są one kierowane do obszaru oczyszczania w celu kontroli zapachu i przesiewania, usuwania większych przedmiotów i ciał stałych, które mogą blokować lub uszkadzać dalsze urządzenia i procesy. Następnie woda zostaje poddana pierwotnej obróbce, gdzie jest przechowywana w zbiornikach i poddawana filtracji w powietrzu rozpuszczonym (DAF) - jest to proces uzdatniania wody w celu wydobycia zawiesin, takich jak ciała stałe i oleje. Substancje stałe osiadają na powierzchni i są usuwane, przy czym na tym etapie powszechnie stosowane są osadniki.

Wtórne i trzeciorzędowe uzdatnianie wody

Wtórne i trzeciorzędowe oczyszczanie ścieków stosuje się w celu usunięcia pozostałej materii organicznej i chemikaliów. Na tym etapie można zastosować mikroorganizmy (znane również jako „osad nasienny”) oraz chemiczne koagulanty lub flokulanty, zbijające odpady w większe cząstki, które można następnie usunąć.

Dodatkowe źródła ścieków

Ponadto, w zależności od ilości substancji stałych, usuniętych z pierwotnych i wtórnych etapów uzdatniania wody, istnieje możliwość wytworzenia dodatkowego strumienia odpadów. Te substancje stałe mogą w wielu przypadkach być stosowane w fermentacji beztlenowej, w której są one poddawane obróbce w celu wytworzenia metanu, a fermentat jest wykorzystywany do tworzenia biosolidów, stosowanych w nawozach i przy wzbogacaniu gleby.

Opcje mechanicznego usuwania ciał stałych ze ścieków

Dostępne są różne mechaniczne systemy oczyszczania ścieków w celu usuwania ciał stałych na każdym etapie uzdatniania wody. Jak wspomniano, osadniki są powszechnym sposobem usuwania ciał stałych ze ścieków. Na tym etapie popularnymi rozwiązaniami przemysłowymi są również próżniowe filtry bębnowe lub obrotowe. Jednak w niektórych przypadkach instalacja osadników lub dużych, obrotowych filtrów bębnowych może nie być praktyczna ani ekonomiczna.

Russell Liquid Solid Separator™ to kompaktowe i niedrogie rozwiązanie do usuwania ciał stałych ze strumieni ścieków. Ten wielofunkcyjny separator centryfugalny, zaprojektowany jako skuteczna alternatywa dla tradycyjnych separatorów cieczy-ciał stałych, ma zdolność radzenia sobie z miękkimi i włóknistymi nadwymiarowanymi ciałami stałymi, osiągając wysoką wydajność rozdziału na drobnych oczkach do 20 mikronów.

Te kompaktowe urządzenia są w stanie przetworzyć ciecze i zawiesiny o dużej prędkości przepływu - do 100 000 litrów na godzinę - pomimo bardzo małej powierzchni. Dlatego mogą one być dogodnie instalowane w istniejącej już linii oczyszczania ścieków, i są idealnym rozwiązaniem dla firm, które nie są w stanie zainwestować w duże systemy oczyszczania a jednocześnie wymagają urządzeń filtracyjnych o wysokiej wydajności. Urządzenia te są proste w obsłudze oraz szybkie i łatwe w demontażu i czyszczeniu przez jednego operatora, co znacznie zmniejsza przestoje i koszty pracy. Ponadto Russell Liquid Solid Separator™ został zaprojektowany do pracy przy niższym zużyciu energii niż porównywalne urządzenia, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji.

Russell Finex posiada 85 lat doświadczenia w stosowaniu technologii precyzyjnej separacji na drobnych oczkach w zastosowaniach przemysłowych. Dostępna jest gama innowacyjnych urządzeń do oddzielania cieczy i ciał stałych oraz technologii samooczyszczących filtrów, aby sprostać różnorodnym wymogom dotyczącym uzdatniania cieczy i zawiesin, w tym oczyszczaniu ścieków. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się Russell Finex już dziś.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.