Home Nieuws Verwerking van afvalwater met Vloeistof/vaste stof separator

De kosten van afvalwaterverwerking verminderen

September 30, 2019

Blijf voldoen aan de milieuregelgeving voor afvalwater en verminder de verwerkingskosten met oplossingen voor mechanische afvalwaterbehandeling

De verwachting is dat afvalwaterbehandelings- en verwerkingskosten de komende vijf jaar met ongeveer 5% per jaar zullen stijgen. Vanuit dit oogpunt zoeken bedrijven uit verschillende sectoren naar alternatieve methoden om hun afvalwaterbehandelingsproces te optimaliseren. Water speelt een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten van de productie- en bouwsector, chemiesector, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, landbouwsector, en papier- en pulpindustrie. Voor deze sectoren is in wisselende mate afvalwaterbehandeling vereist om aan de milieuwetgeving te voldoen voor wat betreft het lozen van vloeibaar effluent en afvalwater en, in sommige gevallen, is er betaling vereist voor externe behandeling en verwerking.

Belangrijke te overwegen punten bij het behandelen en verwerken van industrieel afvalwater zijn:

Verwerkingskosten van effluent

De kosten in verband met het behandelen en terugwinnen van industrieel afvalwater zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de omvang van de faciliteit en de hoeveelheid gebruikt water.

In de meeste gevallen betalen fabrieken die minder dan 450.000 liter gebruiken aanzienlijk meer per eenheid voor het behandelen en verwerken van hun afvalwater dan fabrieken met grotere stromen. En uiteraard hebben veel van deze faciliteiten met minder afvalwater niet de capaciteit voor een afzonderlijke verwerkingsinstallatie of grootschalige behandelingssystemen, wat aanzienlijke kosten oplevert voor het uitbesteden van de behandeling en verwerking, of toeslagen voor het lozen van afvalwater.

Milieuwetgeving inzake effluent

Deze regels en toeslagen zijn ingevoerd om waterverontreiniging aan te pakken en, waar mogelijk, het terugwinnen en hergebruiken van water in industriële faciliteiten aan te moedigen. Verbeteringen in het verzamelen, behandelen en lozen van afvalwater en de juiste manier van lozen of hergebruiken van vloeistoffen heeft, langzaam maar zeker, de waterkwaliteit beschermd en verbeterd. Maar wanneer bedrijven blijven groeien en hun productieprocessen blijven uitbreiden wordt de behandeling van water en afvalwater soms niet geprioriteerd. Als dit niet op de juiste wijze wordt beheerd, kan nalatigheid op dit gebied een aanzienlijk effect op het milieu hebben of leiden tot boetes.

Industrieel afvalwater kan in verscheidene processen gebruikt worden, van koelwater in productie, spoelwater van voedingsmiddelen en afvalwater van papierpulp tot bijproducten van zuivel-, brouwerij-, chemische en farmaceutische productie. Bovendien draagt het spoelwater van hogedruk reinigingsapparatuur en CIP-systemen in verschillende sectoren aanzienlijk bij aan de afvalwaterstromen. De milieubedreiging van deze afvalvloeistoffen varieert natuurlijk, maar zelfs een relatief kleine hoeveelheid vet, olie, chemicaliën, schoonmaakmiddelen, zware metalen of alle soorten voedingsmiddelen- of organisch afval kan een schadelijke invloed hebben op het milieu en de watervoorziening.

Primaire waterbehandelingsmethoden 

Om deze reden wordt het aanbevolen om een algemeen waterbehandelingssysteem te installeren om afvalwater om te zetten in gezuiverd water dat met een minimum aan milieuproblemen aan de waterkringloop kan worden toegevoegd of hergebruikt kan worden. Dit begint met het verzamelen van afvalwater in een septische tank, van waaruit het water naar een behandelingsgebied gaat voor geurbestrijding en scheiding, waarbij grotere objecten en vaste stoffen die de downstream apparatuur en processen kunnen blokkeren en beschadigen, worden verwijderd. Het water gaat daarna verder naar de primaire behandeling, waar het opgeslagen wordt in tanks en aan ‘dissolved air filtration’ (DAF) wordt onderworpen – een waterbehandelingsproces om zwevende stoffen, zoals vaste stoffen en olie, te verwijderen. Deze vaste stoffen drijven op het oppervlak en worden verwijderd, voor deze fase worden vaak zuiveringsinstallaties gebruikt.

Secundaire en tertiaire waterbehandelingsmethoden

Het afvalwater ondergaat daarna secundaire en tertiaire behandelingen om andere organische stoffen en chemicaliën te verwijderen. Ook kunnen micro-organismen en chemische coagulatiemiddelen of flocculatiemiddelen in deze fase worden toegevoegd waardoor afval samenklontert en daarna verwijderd kan worden.

Bijkomende inkomstenstromen

Afhankelijk van de hoeveelheid vaste stoffen die in de primaire en secundaire behandelingsfasen verwijderd wordt, is er bovendien de mogelijkheid voor een bijkomende inkomstenstroom. Deze vaste stoffen kunnen namelijk in veel gevallen worden gebruikt in anaerobe vergisting, waar de vaste stoffen worden behandeld om methaangas te produceren en het digestaat wordt gebruikt om biosolids te creëren, voor gebruik in meststoffen en bodemverbeteraars.

Opties voor de mechanische verwijdering van vaste stoffen uit effluent

Er zijn verscheidene mechanische behandelsystemen voor effluent beschikbaar om vaste stoffen uit het afvalwater te verwijderen tijdens elke fase van de afvalwaterbehandeling.

Zoals hierboven vermeld, zijn zuiveringsinstallaties veelvoorkomende middelen voor het verwijderen van zwevende vaste stoffen uit afvalwater. Ook zijn vacuüm of roterende trommelfilters een veelgebruikte industriële oplossing voor deze fase. Het kan echter in bepaalde omstandigheden niet praktisch en onbetaalbaar zijn om zuiveringsinstallaties of grote roterende trommelfilters te installeren.

De Russell Liquid Solid Separator™ is een compacte en betaalbare oplossing voor het verwijderen van vaste stoffen uit afvalwaterstromen. Ontworpen als een efficiënt alternatief voor de traditionele vaste stof/vloeistof separatoren, kan deze veelzijdige centrifugale separator zachte en vezelachtige bovenmaatse vaste deeltjes verwijderen en een hoge capaciteit verwerken op fijn zeefgaas tot 20 micron.

Deze compacte eenheden kunnen, ondanks hun kleine voetafdruk, een grote doorvoer tot 100.000 l/u van vloeistoffen en slurries verwerken. Zij kunnen daarom in het bestaande afvalwaterbehandelingsproces worden geïnstalleerd, wat ideaal is voor systemen die een hoge capaciteit moeten behalen maar waarvoor het investeren in een grotere eenheid niet haalbaar is. De machines zijn eenvoudig in het gebruik, en kunnen snel door een enkele medewerker worden gedemonteerd en gereinigd, wat de stilstandtijd en arbeidskosten aanzienlijk vermindert. Verder heeft de Russell Liquid Solid Separator™ een lager energieverbruik dan vergelijkbare machines, wat de bedrijfskosten verder drukt.

Russell Finex heeft 85 jaar ervaring in scheidingstechnologie met fijn zeefgaas in industriële toepassingen. Er is een reeks innovatieve vloeistof/vaste stof separatoren en zelfreinigende filtratietechnologie beschikbaar voor een verscheidenheid aan toepassingen voor vloeistoffen en slurries, waaronder afvalwaterbehandeling. Neem voor meer informatie vandaag nog contact op met Russell Finex.

Neem contact met ons op

Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij het vinden van oplossingen die op uw specifieke behoeften afgestemd zijn.