Home Industrier Beläggningar Flytande färg
See Beläggningar

Filtrera flytande färg

Eftersom det är en mycket konkurrensutsatt marknad är det viktigt att färgtillverkare över hela världen har en filtreringslösning som säkerställer att kvaliteten på din flytande färg är av högsta standard. Self-Cleaning Russell Eco Filter®är en robust, pålitlig lösning som installeras före fyllning av linjer för att ta bort eventuella föroreningar som hud, koaguleringsmedel och icke dispenserade pigment från din slutprodukt. Till skillnad från mer konventionella pås– eller korgfilter som använder engångsfiltermedia, Self-Cleaning Russell Eco Filter®använder ett återanvändbart filtermedium i rostfritt stål som eliminerar bortskaffningskostnader samt minimerar produktavfall. Dessutom maximerar dess unika självrengörande system din produktivitet genom att eliminera blockeringar och onödiga produktionsstopp. 

Filtering liquid paint

Rekommenderade produkter

Self-Cleaning Russell Eco Filter®

Förbättra kvaliteten på dina flytande produkter genom kontinuerlig borttagning av föroreningar.

Läs mer

Framgångshistorier

Industriellt filter för flytande färg

Tillverkare av premiumfärg fördubblar produktiviteten genom att använda självrengörande filter för kvalificerad vattenbaserad färg.

Läs mer

Relaterade videor

Filtrering Av Flytande Färg

Russell Eco Filter avlägsnar föroreningar som luftburna partiklar, oblandade produkter eller hudar medan flytande färg filtreras.

Läs mer