Hemsidan Hållbarhet
Home Page

Hållbarhet

Vi förstår vikten av hållbarhet i varje aktivitet och tar hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Vi är fast beslutna att leverera hållbar utrustning så att kunderna kan uppfylla sina miljömål. Förutom att utveckla våra aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen har vi anpassat våra frakt- och avfallsrutiner och stöder det lokala samhället.

Här är en lista över våra policydokument som beskriver vår inställning till följande:

 

Hand,Holding,Light,Bulb,Against,Nature,On,Green,Leaf,With

Möjliggöra för kunder

Commit to a Sustainable Future

Åtagande för en hållbar framtid

Det krävs minimalt med ström för att driva vår utrustning, vilket minimerar produktionsstopp och sänker energiförbrukningen.

Protect Water Resources

Skydda vattenresurserna

Vi har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med vattenprocessindustrin och tillhandahålla lösningar för att minska ditt vattenavtryck.

Enhancing Product Value

Förbättra produktvärdet

Vår utrustning är speciellt utformad för att förhindra avfall genom att avlägsna föroreningar och garantera produktkvalitet.

2- Renewable Energy

Förnybar energi

Vi har gjort betydande investeringar i en mer hållbar verksamhet, till att börja med har vi installerat solpaneler som står för 80 % av den el som används i våra fabriker. Vi har också installerat en koldioxidneutral träpelletspanna som ytterligare minskar fabrikens energiförbrukning.

Frakt

Vi transporterar våra enheter med miljön i åtanke. Våra maskiner levereras med sjöfrakt där det är möjligt eller med energieffektiva fordon. Vi erbjuder även interna produkttester för att minska transportutsläppen och återanvända material vid leverans.

Wooden,Boxes,In,The,Warehouse.,Boxes,Out,Of,Wood,For
An,Employee,At,A,Recycling,Plant,Is,Pointing,To,Plastic

Omprövning av avfall

Vi gör stora framsteg mot vårt mål att bli helt papperslösa genom att flytta alla resurser online. 100% av det avfall som skapas på vårt huvudkontor återvinns, vilket eliminerar deponering.

Hållbar design

Vi har konstruerat miljövänliga maskiner som minskar avfall, energiförbrukning och buller, och erbjuder ekologiska lösningar till kunder över hela världen.

5 - Sustainable Design

Framsteg mot en bättre framtid

Engagemang i lokalsamhället

Att stödja det lokala samhället är en viktig aktivitet för oss. Företaget donerar pengar och arbetar ideellt med lokala livsmedelsbanker, ungdomsgårdar och håller workshops och rundturer för skolor för att inspirera nästa generation.
https://www.russellfinex.com/se/wp-content/uploads/sites/26/2023/01/Russell-Finex-Community-Engagement.png

Ge tillbaka

Vi arbetar också för att samla in pengar och öka medvetenheten om organisationer som Comic Relief och Children in Need. Sedan 2014 har vi donerat över 109 000 GBP och vi kommer att fortsätta att prioritera detta i vår verksamhet.
https://www.russellfinex.com/se/wp-content/uploads/sites/26/2023/01/Russell-Finex-Giving-back-1.png