Home Våra produkter System för avblindning av maskor med ultraljud Russell Vibrasonic® Deblinding System
See System för avblindning av maskor med ultraljud

Russell Titanium Plus Vibrasonic system

Skapa ännu bättre produkter med finare siktning 

Russell Titanium Plus ultraljudssystem för att förhindra igensättning är det senaste i en lång rad av utvecklingar inom denna teknik. Vi har finjusterat våra system sedan 1970 för att se till att de eliminerar igensättning och blockeringar, ökar siktdukens livslängd och maximerar produktiviteten. Detta gör att du kan kontrollera din kvalitet till ännu högre nivåer och skapa slutprodukter som aldrig tidigare varit möjliga.

Du kan justera många parametrar för att få den bästa och snabbaste separationen för dina pulver. Vi kan också erbjuda kontaktdelarna i en mängd olika material och ytbehandlingar, samt certifiering för användning i alla ATEX-zoner och andra explosionssäkra områden. 

Siktramar för ultraljudsrensningsystem 

Siktduken på en sikt är den mest kritiska komponenten, den gör att du kan lita på att din siktningslösning skyddar kvaliteten på dina slutprodukter. Vi erbjuder en rad olika konstruktioner för att passa alla storlekar och tillämpningar.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan tillgodose dina behov. 

ultrasonic sieves

Increase your product quality and sieving capacity

The Vibrasonic® Deblinding System makes the most difficult powders, easy to sieve on meshes as fine as 20 microns.

Ultrasonic mesh screens

Hur det fungerar

Vibrasonic®-generatorns styrenhet kontrollerar en akustiskt utvecklad sond som är ansluten till siktramen. Detta ger en högfrekvent vibration med låg amplitud till siktens nät. Siktramarna är tillverkade med strikta toleranser för spänning och tråddiameter för att säkerställa bästa prestanda. 

Vibrationen gör effektivt siktduken friktionsfri och förhindrar att partiklar fastnar eller blockerar duken. Detta gör att du kan sikta på finare maskor och därmed uppnå en slutprodukt av bättre kvalitet. Och eftersom sållet inte blockeras behöver det inte tas bort för att rengöras och risken för skador är mindre. 

Denna ultraljudsrensning fungerar tillsammans med siktmaskinens normala vibrationer för att ge en ännu högre siktningskapacitet.