Home Våra produkter Självrengörande filter Russell Filter Management System™
See Självrengörande filter

Automatisera din filtreringsprocess

Frigör operatörstid och öka din produktivitet 

Russell Filter Management System™ övervakar och styr din filtreringsprocess. Det matar automatiskt ut överstora föroreningar så att filtret kan köras effektivt utan operatörens inblandning.

Detta uppnås genom att övervaka differenstrycket över filterskärmen och manövrera utloppsventilerna vid behov. Den kan också ställas in så att ventilerna styrs enligt ett tidsschema.

Funktioner och fördelar

1

Förbättrar säkerheten

Eliminera operatörens kontakt med farliga produkter

2

Sparar pengar åt dig

Minskar arbetskostnader och produktförluster

3

Enkel att integrera

Installera via seriell anslutning, USB eller Bluetooth

4

Enkel installation och drift

Enkel menystruktur och bakgrundsbelyst LCD-display

Filter how it works

Så här fungerar det

Systemet övervakar differenstrycket över filterelementet och fastställer mängden föroreningar som har byggts upp i filtret.