Home Våra produkter Självrengörande filter Self-Cleaning Russell Eco Filter®
See Självrengörande filter

Förbättra din produktkvalitet med Russell Eco Filter

Kontinuerlig borttagning av kontaminering från flytande produkter 

Det självrengörande Russell Eco Filter® avlägsnar föroreningar från vätskor, ner till 15 mikron. SpiroKlene™-systemet möjliggör kontinuerlig drift, vilket eliminerar produktionsstopp för byte av påsar eller patroner. 

Våra enheter är utformade för att öka din produktivitet, skydda dina operatörer och minimera underhållskostnaderna. De är också mycket små och passar enkelt in i befintliga produktionslinjer. 

Funktioner och fördelar

1

Skyddar operatörernas hälsa och säkerhet

Slutet system förhindrar läckage av farliga produkter

2

Ökar din produktionskapacitet

Den självrengörande designen eliminerar behovet av att byta filtermedia, för kontinuerlig filtrering

3

Förbättrar din produktkvalitet

Avlägsnar överkorn och föroreningar som kommer in i produktionslinjen och skyddar utrustningen nedströms

4

Minimerar avfall och driftskostnader

Utan behov av att byta filtermedia minskar det självrengörande filtret avfallshanteringen och arbetskostnaderna

Skydda utrustning nedströms

Denna mångsidiga maskin kan filtrera en rad olika applikationer från flytande choklad och honung till olja och beläggningar. Oavsett vilka krav du har så har vi den perfekta industriella filtreringslösningen för dig.

Filter how it works

Hur det fungerar

Det självrengörande Russell Eco Filter® är en helt sluten enhet som kontinuerligt avlägsnar föroreningar från dina vätskor. Det innehåller ett avtagbart filterelement med öppningar som är dimensionerade för att avlägsna fasta partiklar. Filterelementet rengörs med ett avtorkningssystem för att hålla filtreringshastigheten konstant samtidigt som föroreningarna flyttas till ett område där de kan avlägsnas utan att produktionen stoppas. 

Tillgängliga uppgraderingar