Home Industrier Kemiska produkter Flytande kemikalier
See Kemiska produkter

Filtrering av flytande kemikalier

 Kemiska produkter som kalciumkarbonat och titandioxid används i ett brett spektrum av produkter från färger till papper. Som en del av reningsprocessen bearbetas dessa typer av kemikalier i en fin suspension och oavsett hur de ska användas är det absolut nödvändigt att dessa flytande uppslamningar passerar genom en slutlig filtreringsprocess i slutet av processen. Detta förhindrar att överdimensionerade partiklar eller oblandade partiklar hamnar i slutprodukten. 

filtering liquid chemicals

Rekommenderade produkter

Self-Cleaning Russell Eco Filter®

Förbättra kvaliteten på dina flytande produkter genom kontinuerlig borttagning av föroreningar.

Läs mer

Relaterade videor

Självrensande Filter För PVA-Lösning

Russell Eco Filter 603 med wedgewire-skärm avlägsnar föroreningar.

Läs mer