Ändkonsstöd

Förbättrad Säkerhet Och Enklare Hantering För Dina Filter

Russells Eco Filter är designat för enkel skötsel och underhåll. Emellertid, när ändhylsan är kopplad till ett integrerat utsläppssystem, kan detta medföra att det behövs två operatörer under demontering och montering. Installering av ändkonsstöd till ert filter gör att demontering och montering kan göras snabbt och säkert av en ensam operatör.

Funktioner och fördelar

1

Sparar in pengar

Enbart en operatör behövs under demontering och montering, vilket resulterar i minskade arbetskostnader

2

Ökar produktiviteten

Driftstoppstiden är märkbart reducerad då hantering under rengöring förbättrats

3

Förbättrar hälsan och säkerheten

Risken för att operatören skadas vid montering och demontering minskar på grund av stödet från vikten av ändhylsan