Hemsidan Demonstration Videos Fraktionering Av Aluminiumhydroxid

Fraktionering Av Aluminiumhydroxid

Separationslösning maximerar kapacitet och noggrannhet medan du klassificerar aluminiumhydroxid med utmärkt konsistens

På Russell Finex tror vi mycket på nyttan med att testa produkter på våra maskiner. Denna video visar att vår vibrationsseparator är den bästa lösningen för separering av olika, noggrannt definerade fraktioner. Med dess unika rörelse ger Finex Separator hög kapacitet och hög noggrannhet vid fraktionering av aluminiumhydroxid. Tack vare våra test- och utvecklingsmöjligheter kan våra kunder få sina produkter provade på våra maskiner innan köp, vilket ger dem tryggheten av att ha valt rätt maskin för uppgiften

Kontakta oss

Vårt team av experter är redo att hjälpa dig att hitta lösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov.