Home Våra produkter Sorteringssiktar Finex Separator™
See Sorteringssiktar

Finex Separator™ förbättrar din kvalitet och produktivitet

Kraftfull vibrerande separator klassificerar noggrant fraktioner av partikelstorlek

Finex Separator™ är den ultimata lösningen för snabb och exakt sortering eller storleksbestämning av pulver. Den kan också separera tunga eller klibbiga fasta ämnen från vätskor där traditionella separatorer misslyckas.

Med flera skärmar kan du sortera upp till fem fraktioner i olika storlekar. Det innovativa vibrationsdrivsystemet och gummiupphängningen ökar produktiviteten med upp till 70% jämfört med konventionella separatorer.  Underhåll och buller minskar också avsevärt, vilket skyddar dina operatörer.

Lämplig för en rad olika branscher, inklusive läkemedel, kemikalier samt livsmedel och drycker. 

vibratory separators

Funktioner och fördelar

1

Förbättrar effektiviteten

Sorterar material i upp till fem fraktioner av olika storlek

2

Förbättrad produktkvalitet

Full masktäckning ger exakt sortering och separering. Patenterad gummiupphängning minskar bullernivån till 69 dBA

3

Ökar genomströmningskapaciteten

Kaskaddesign ger en betydande kapacitetsökning jämfört med konventionella separatorer

4

Ökar flexibiliteten

Kan användas på flera ställen i produktionslinjen

Öka genomströmningen med upp till 70%

Vi erbjuder en rad olika storlekar och funktioner för att uppfylla dina specialkrav. Och med den valfria kaskaddesignen kan du hantera större materialvolymer jämfört med standardseparatorer.

vibratory separators

Hur det fungerar

Finex Separator™ drivsystem använder en helt vanlig standardmotor istället för en specialbyggd vibrationsenhet som finns i traditionella maskiner. Denna motor driver ett unikt, justerbart viktsystem som skapar vibrationer i siktområdet ovanför. Vibrationerna överförs via fyra gummifästen istället för de fjädrar som finns på andra separatorer.

Detta arrangemang skapar mycket större krafter och därmed mycket snabbare siktningshastigheter. Det ger också en mer exakt separering eftersom viktsystemet är steglöst reglerbart och mycket lätt att komma åt. Det gör att du kan styra materialflödet över maskorna och använda hela den tillgängliga siktytan.

Gummifästena minskar också driftljudet avsevärt jämfört med fjädrar. 

Finex Separator

Typiska användningsområden

Finex Separator™ kan användas för flera olika applikationer och platser i en produktionslinje. Den kan användas för att separera pulver i olika partikelstorleksfraktioner eller för att avlägsna överstora föroreningar från dina produkter.

Här är några exempel på hur den kan hjälpa dig: 

  • Avlägsna tunga eller klibbiga föroreningar från flytande choklad 
  • Avlägsna damm och agglomerat från farmaceutiska granuler 
  • Kontinuerligt avlägsna fasta partiklar från vatten eller andra vätskeströmmar i återvinningsanläggningar 
  • Fördela metallpulver exakt i diskreta partikelstorleksfraktioner 

Relaterade videor

Gradering Av Stålpulver

48″ Finex Separator med Spiroscreen i stålpulverkvalitet.

Läs mer

Tillgängliga uppgraderingar