Home Våra produkter AM Pulverhanteringslösningar AMPro® 400S EBM
See AM Pulverhanteringslösningar

AMPro 400S EBM - återvinning av skrivarpulver

Speciellt utformad för att passa EBM-processen, med en helautomatisk lösning med hög kapacitet för att återvinna oanvända pulver 

Elektronstrålesmältning är en additiv tillverkningsmetod där metallpulver smälts, lager för lager – eller av en koncentrerad elektronstråle – för att bygga en komponent. Russell AMPro® 400S EBM utnyttjar den innovativa tekniken i Russell Compact Sieve® och erbjuder en siktningsenhet som enkelt kan integreras i en pulveravskiljningsstation för rekvalificering av återvunnet pulver. Russell AMPro® 400S EBM har utformats särskilt för att passa EBM-processer, återvinning och rekvalificering av oanvänt pulver från byggkammaren och ger en helt integrerad, automatiserad lösning med hög kapacitet för rekonditionering av oanvänt pulver. 

EBM - printing powder recovery

Typiska användningsområden:

Funktioner och fördelar

1

Förhindra korskontaminering

Integrering av Russell Compact Sieve® säkerställer minimalt antal kontaktdelar för verktygsfri demontering och enkel rengöring

2

Maximal återvinning av pulver

Effektivt avlägsnande av allt pulver som inte uppfyller specifikationerna och återvinning av allt återanvändbart pulver som är klart för användning

3

Minimal inblandning av operatören

Enkel manövrering med en knapp och fullt programmerbara inställningar

4

Kontrollerbar siktningsprocess

Kontrollera enkelt hur snabbt lagringskärlen fylls och gör det möjligt att ladda flera kärl