Tätningar och packningar

Säkra din produktkvalitet 

Genom att se till att dina tätningar och packningar är i gott skick kan du garantera en lång livslängd för din utrustning. Med många års erfarenhet har vi identifierat de material som uppfyller prestandaoch certifieringsbehoven för de flesta applikationerVi har gjort stora investeringar för att säkerställa att vi endast levererar tätningar och packningar av högsta kvalitet med full spårbarhet. 

Seals and gaskets

Vitt silikon av livsmedelskvalitet 

Med sin tålighet mot extrema miljöer och höga temperaturer samt FDA-kompatibilitet är silikon ett extremt mångsidigt material som passar för de flesta industrier, inklusive livsmedelsoch läkemedelsindustrin. Våra packningar uppfyller även EU-direktivet 1935/2004 och vi kan även uppfylla kraven i 3A-standarden. 

 

Metalldetekterbar, magnetisk attraherande blå silikon

Vi erbjuder även blå livsmedelsgodkänd silikon med den extra egenskapen att den är metalldetekterbar, vilket ofta är ett vanligt krav inom livsmedelsindustrin. Dessa packningar är också magnetiskt attraherande, vilket gör att magnetiska separatorer kan extrahera gummifragment om packningen skadas under montering eller drift.

Metalldetekterbara, magnetiskt attraherbara och ledande (MDAC) packningar

Dessa packningar är tillverkade av livsmedelsgodkänd nitril och har utvecklats för att inte bara ge metalldetekterbarhet och magnetisk attraktion utan också ge jordkontinuitet och förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet. Dessa ATEX-godkända packningar är idealiska för farliga miljöer eller när material har en låg minsta antändningsenergi (MIE) och ger högpresterande tätning samtidigt som de tar bort behovet av konventionella jordningsmetoder som jordband eller klämmor av metall.

Specialiserade packningar

Russell Finex erbjuder även en rad mer specialiserade tätningar och packningar som är beständiga mot lösningsmedel, ultrahöga temperaturer och kemikalier. Kontakta oss gärna för mer information.