Hemsidan Demonstration Videos Ultraljudsteknik för sikt av mjölkmjölk

Ultraljudsteknik för sikt av mjölkmjölk

Siktmaskin med hög kapacitet tar bort föroreningar bort från kärnmjölk

The Russell Compact Sieve® är ett högpresterande vibrerande sikt och i kombination med Russell Vibrasonic® Deblindingsystemet, är den mycket effektiv vid siktning av fettpulver.

YouTube video

Denna demonstrationsvideo visar screening av kärnmjölkspulver för att avlägsna främmande föroreningar. Under första halvan av videon är ultraljudsiktning system avstängt. Vid slutet av körningen set man tydligt att masköppningarna har blivit blockerade vilket resulterar i en signifikant reducerad flödeshastighet. Med Vibrasonics påslagen förblir masköppninga öppna och tillåter produkten att strömma genom sikten med mer än dubbelt flöde.

I likhet med mjölkpulver, är kärnmjölkspulver behandlat med spraytorkning, men kärnmjölk härrör från tillverkningen av glassprodukter. Kärnmjölkspulver har en ren mjölksmak och har utmärkt löslighet och goda emulgerande egenskaper. Detta pulver innehåller en högre fetthalt än normalt mjölkpulver, vilket gör pulvret tjockare med högre nivåer av fukt. Den högre fetthalten kan vara ett problem vid siktning av kärnmjölk. Då det är ett tyngre pulver är det utsatt för blockeringar och orsakar betydande maskbländande som minskar den totala kapaciteten, och bromsar produktionstakten. Resultaterande blandning kan inehålla partiklar som plugga in de öppna hålen i maskskärmen vilket fördröjer material från att falla igenom maskan.

The Russell Compact Sieve® erbjuder screening med säkerhet för hög kapacitet av pulver och vätskor samt tar bort dimensionerade föroreningar samtidigt som produktkvalitet behålls. Det vibrerande sållet valdes eftersom maskinen är bäst lämpad för denna process på grund av dess snabba och enkla användning, och den kompakta storleken säkerställer at det skulle passa väl in i en befintlig produktionslinje.

The Russell Vibrasonic® Deblinding System hjälper att sikta pulver på finare maskor, samtidigt som större noggrannhet ger exakt siktning ner till 20 um. Ultraljud siktning bidrar till att förbättra kvaliteten på din slutprodukt samt dess värde.

Russell Finex forsknings -och testanläggningar ger en värdefull möjlighet för kunder att testa Russell siktning- och filtreringsutrustning så att du kan få fullständig sinnesro att maskinerna som valts är rätt för dig. Om du vill göra ett test, kontakta oss

Kontakta oss

Vårt team av experter är redo att hjälpa dig att hitta lösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov.